Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na części do remontów kotłów ciśnieniowych, wprowadziliśmy do oferty wykonawstwo elementów ekranów szczelnych ścian komór paleniskowych kotłów tzw. rur opłetwionych, uzupełniających tym samym ofertę elementów ciśnieniowych naszego zakładu.

Elementy ekranów wykonujemy automatem do spawania łukiem krytym SAW, dającą możliwość produkowania najwyższej jakości ekranów jedno-, dwu- oraz wielorurowych. Materiały używane przez nas do produkcji pochodzą od czołowych europejskich producentów wyrobów hutniczych dla przemysłu energetycznego.

Wykonujemy ekrany zgodnie z wymogami WUDT/UC/2003 oraz PN-EN 12952. Każdy wyprodukowany element przechodzi ścisłą kontrolę jakości oraz badania i odbiory poświadczające poprawność wykonania. Wyprodukowane elementy posiadają wszystkie niezbędne poświadczenia, atesty i certyfikaty umożliwiające ich montaż.

Możliwość szybkiego przezbrojenia maszyny sprawia, iż możemy realizować projekty małoseryjne składające się z ekranów rurowych o różnych średnicach. Realizujemy również awaryjne dostawy w trybie przyspieszonym przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Każdy projekt traktujemy indywidualnie i wykonujemy go z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

Spawania rur doczołowo z wykorzystaniem automatu orbitalnego. Przygotowaniu końców rur przed spawaniem i  wykorzystanie automatycznej głowicy orbitalnej gwarantuje  pełny przetop oraz  powtarzalności wykonywanych spoin. Technologia umożliwia spawanie zarówno przetopem własnym jak i z drutem. Ta cecha powoduje, że można nimi spawać rury w każdym gatunku. Głowica oscylująca umożliwiają wysokowydajne i jakościowe spawanie rur grubościennych.

Automatyczne rozwalcowywane jest najlepszym rozwiązaniem rozwalcowywania rur w ścianach sitowych. Zapewnia to stałą i powtarzalną siłę gwarantująca szczelność ściany sitowej z rurkami.

Spawanie ścian sitowych z rurami z wykorzystaniem automatycznej głowicy orbitalnej zapewnia szczelną i powtarzalną wysoką jakość spoin.