Zakres naszych usług obejmuje:

  • zawory bezpieczeństwa – wykonanie przeglądów i weryfikacja części; badanie korpusów na okoliczność mikropęknięć i nieciągłości; wykonanie nowych siedlisk, tulei, trzpieni; wymiana O-ringów w zaworach bezpieczeństwa; możliwość nastawy i regulacji zaworów bezpieczeństwa na obiekcie.

  • urządzenia sterownicze – wykonanie przeglądów i weryfikacja części; remont – wymiana rurek Bourdona, wymiana instalacji powietrznej, zawory, reduktory, manometry, membrany); możliwość regulacji i nastawy na obiekcie.

  • napędy elektromechaniczne – modernizacja napędów NWA-78 na NWA-1; możliwość montażu i nastawy na obiekcie.

  • armatura – zawory, klapy zwrotne, armatura zaporowa, regulacyjna; wykonanie nowych siedlisk, trzpieni; wymiana uszczelnień i dławnic.

  • wykonawstwo nowych elementów typu: zwężki, trójniki, kolana i zamocowania wg KER i indywidualnych projektów.