• ul. Średnia 20, 25-650 Kielce
 • (41) 366 37 73
 • pl
 • en
 • fr
 • de
 • it

OFERTA

 • wykonawstwo stałych zbiorników ciśnieniowych;
 • wykonawstwo kadzi i mieszalników;
 • wykonawstwo cyklonów, odpylaczy itp.;
 • chemoodporne zabezpieczanie zbiorników;
 • wykonawstwo zbiorników w całości lub w elementach.
 • wykonawstwo wymienników ciepła, filtrów;
 • wykonawstwo chłodnic międzystopniowych, chłodnic olejowych;
 • wykonawstwo chłodnic silnika sprężarki (4VRz, 4VRk i podobnych ).
 • gięcie U-rurek.
 • wykonawstwo armatury specjalnej i adaptacja istniejącej do zadań specjalnych (inst. CO2, tlen, acetylen, mazut i inne);
 • wykonawstwo kołnierzy szyjkowych i płaskich 1,6 – 40 MPa; wg EN, DIN, ISO, ASME; pełny zakres średnic i materiałów;
 • wykonawstwo uszczelnień ze stali austenitycznej i żelaza ARMCO (uszczelki grzebieniowe);
 • badania związane z armaturą: próby ciśnieniowe, badania ultradźwiękowe, defektoskopia barwna, magnetyczne badania na korozję międzykrystaliczną;
 • remonty zasuw i zaworów średnio i wysokociśnieniowych;
 • remonty napędów elektromechanicznych, pneumatycznych stosowanych w kraju;
 • remonty zaworów bezpieczeństwa i szaf sterujących z badaniem charakterystyki sprężyn głównych na stanowisku komputerowym;
 • naprawy armatury przemysłowej u klienta – w tym naprawy awaryjno-ekspresowe.
 • wykonawstwo trójników kutych, spawanych, kuto – spawanych, materiały: P265 GH/TC, P285 GH/TC, 13CrMo4-5, 14MoV63, 10CrMo910, 1.4541, 1.4571;
 • wykonawstwo zwężek obciskanych i butelkowanych, zwężek zwijanych z blachy, króćców i den wg KER lub dokumentacji projektowej; materiały: P265 GH/TC, P285 GH/TC, 13CrMo4-5, 14MoV63, 10CrMo910, 1.4541, 1.4571;
 • gięcie rur wg KER oraz na promienie nietypowe;
 • wykonawstwo podparć, zawieszeń i zamocowań wg KER;
 • wykonawstwo kanałów spalin, kanałów powietrza i kompensatorów;
 • wykonawstwo kołnierzy ciśnieniowych z materiałów kutych swobodnie i matrycowo, PN 1,6 – 40 MPa, stale zwykłe i stopowe;
 • badanie sprężyn na stanowisku komputerowym (łącznie z przeprężeniem);
 • badanie elementów rurociągów: rtg , ultradźwięk, defektoskopia barwna i magnetyczna, próby ciśnieniowe do 60 Mpa;
 • montaż rurociągów w obiektach przemysłowych;
 • gumowanie powierzchni wewnętrznych elementów rurociągów;
 • wykonawstwo odcinków pomiarowych przepływu.
 • konstrukcje stalowe (podparcia, belki, konstrukcje hal o rozpiętości do 12 mb i wysokości 5 mb);
 • osprzęt do aparatury w/w (podłączenia, kształtki, kołnierze, śruby i nakrętki specjalne);
 • uszczelnienia specjalne;
 • zawory tzw. oddechowe (łączące zbiorniki z atmosferą);
 • filtry osuszająco-odwadniające sprężonego powietrza (głównie dla uzdatniania powietrza dla urządzeń pomiarowych);
 • wykonywanie napraw i remontów w/w urządzeń;
 • gumowanie zbiorników i ich elementów, naprawa powłok gumowych;
 • podajniki ślimakowe, przenośniki.
 • Zawory bezpieczeństwa – wykonanie przeglądów i weryfikacja części; badanie korpusów na okoliczność mikropęknięć i nieciągłości; wykonanie nowych siedlisk, tulei, trzpieni; wymiana O-ringów w zaworach bezpieczeństwa; możliwość nastawy i regulacji zaworów bezpieczeństwa na obiekcie.
 • Urządzenia sterownicze – wykonanie przeglądów i weryfikacja części; remont – wymiana rurek Bourdona, wymiana instalacji powietrznej, zawory, reduktory, manometry, membrany); możliwość regulacji i nastawy na obiekcie.
 • Napędy elektromechaniczne – modernizacja napędów NWA-78 na NWA-1; możliwość montażu i nastawy na obiekcie.
 • Armatura – zawory, klapy zwrotne, armatura zaporowa, regulacyjna; wykonanie nowych siedlisk, trzpieni; wymiana uszczelnień i dławnic.
 • Wykonawstwo nowych elementów typu: zwężki, trójniki, kolana i zamocowania wg KER
  i indywidualnych projektów.
 • Oferujemy naprawy i usługi awaryjne (ekspresowe) w cenie normalnej usługi.
Top