Zakres naszych usług obejmuje:

  • konstrukcje stalowe (podparcia, belki, konstrukcje hal o rozpiętości do 12 mb i wysokości 5 mb);

  • osprzęt do aparatury w/w (podłączenia, kształtki, kołnierze, śruby i nakrętki specjalne);

  • uszczelnienia specjalne;

  • zawory tzw. oddechowe (łączące zbiorniki z atmosferą);

  • filtry osuszająco-odwadniające sprężonego powietrza (głównie dla uzdatniania powietrza dla urządzeń pomiarowych);

  • wykonywanie napraw i remontów w/w urządzeń;

  • gumowanie zbiorników i ich elementów, naprawa powłok gumowych;

  • podajniki ślimakowe, przenośniki.