Wykonanie zbiorników sprężonego powietrza, z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zbiorniki o pojemności V=11,5dm3, 23dm3, 27dm3, 35dm3, 96dm3  z odbiorem UDT.